Med språket som arbetsverktyg
Strömska Ord är ett enmansföretag i Täby som är specialiserat på språklig och pedagogisk textbehandling. Företaget drivs av Martin Ström, som är frilansande läromedelsredaktör.
När Martin för drygt åtta år sedan startade sitt företag var det inte självklart att han i första hand skulle ägna sig åt läromedel. Han kunde ha blivit en mer allmän språkkonsult men valde att i huvudsak fortsätta med samma inriktning som tidigare. Han hade i trettio år varit anställd på ett stort läromedelsförlag.
– År 1997 fick alla över en viss ålder ett pensionserbjudande, och många tyckte det skulle bli skönt att pensionera sig. Själv tyckte jag det kändes lite väl tidigt att slå mig ner i gungstolen. Jag trivdes väldigt bra med mitt arbete, så jag valde att fortsätta i egen regi och bildade enskild firma.

Martin hjälper författare och lärare att formulera sig, från den första idén till färdig bok. Även om många är duktiga pedagoger har de kanske inte exakt språkkänsla och vet vad barn i olika åldrar kan ta till sig.
– Att se till att språket är enkelt, korrekt och begripligt är en viktig del av mitt arbete, säger Martin. En annan är att vara ett bollplank för författarna, så att deras text också blir så pedagogiskt upplagd som möjligt. Att kontrollera fakta, läsa korrektur och på många andra sätt kolla att allt blir som man tänkt sig tar också mycken tid. Jag försöker i första hand att sätta mig in i elevernas situation och i andra hand i lärarens. Ett läromedel, vare sig det gäller en grundbok, ett övningshäfte eller en lärarhandledning, måste vara så begripligt och lättarbetat som möjligt. Text, illustrationer och layout ska samverka på bästa möjliga sätt. Det ska vara lustfullt båda att lära ut och att lära in!

De flesta förlag och redaktörer är mer eller mindre specialiserade. Strömska Ord arbetar mest med läromedel för de lägre stadierna, från klass 1 till 7. Under senare år har det blivit många matematikböcker för Martin Ström, som har en akademisk utbildning i botten, men också managementböcker och liknande. Tidigare har han gjort böcker i många andra skolämnen.
– När jag berättar för folk att jag är redaktör brukar jag alltid få förklara vad en sådan gör egentligen. Som redaktör är man lite av spindeln i nätet. Jag ska ha kontakt med författare, illustratörer, bildredaktör och faktor, som alla har sina speciella uppgifter. Redaktören är projektledare, för att använda ett modernt ord.
– Under min tid som anställd var jag ofta ute på lärarträffar och berättade hur en skolbok kommer till, från idé till färdig bok. Då fick jag alltid höra: ”Vi hade ingen aning om att det låg så mycken möda, så många tankar och diskussioner bakom varenda sida i en bok!” När inte ens lärarna vet det, hur ska då föräldrar och människor i allmänhet kunna förstå hur mycket arbete som läggs ner på barnens skolböcker?

I huvudsak fungerar Strömska Ord som en underleverantör till läromedelsförlag, men företaget har också haft en del redaktionella uppdrag som inte gäller skolböcker. Martin Ström har nyligen fyllt 65 år men har inga planer på att sluta arbeta.
– Jag känner mig verkligen privilegierad som kan ha detta roliga jobb i egen regi. Det känns väldigt meningsfullt att hjälpa andra att formulera sig och därmed i alla blygsamhet bidra till att svenska elever får nya, bra läromedel. Kontakten med alla trevliga författare och förlagsmänniskor får jag på köpet.
– När mina barn gick i skolan var det alltid lika spännande att se om de kom hem med någon av "mina" böcker. Numera är det barnbarnens skolgång jag får hoppas på...

Strömska Ord

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08 - 758 17 69
Alternativ: 073 - 505 13 13
Fax: 08 - 758 06 95


Email:
martin@fuga.se

Adress:
Strömska Ord
Litsbyvägen 24
18746 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN